Donate to Yasfelgal Ethiopia

Road Beautification


Road Beautification

Raised Total - 0 / Our Target 100
Green Health


Green Health

Raised Total - 0 / Our Target 100
Green Education


Green Education

Raised Total - 0 / Our Target 100
Donation Bin


Donation Bin for collecting donations

Raised Total - 0 / Our Target 100
Drone Tree Planting


Drone Tree Planting for planting plants

Raised Total - 0 / Our Target 100
wheelchair Lift for non-lift Condominiums


wheelchair Lift for non-lift Condominiums

Raised Total - 5 / Our Target 100